Obsahová analýza webu

web designRozumejú ľudia obsahu vašich textov? Neodrádzajú ich svojou dĺžkou a zložitosťou? Sú dostatočné obchodné a presvedčivé? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovie naša obsahová analýza.

V čom vám obsahová analýza pomôže?

Kvalitné texty, obsahujúce maximálne množstvo dôležitých kľúčových slov, sú základom pre optimalizáciu vášho webu pre vyhľadávače. Zároveň musia byť dostatočne zrozumiteľné a výstižné, aby presvedčili návštevníkov stránok o kvalitách vašich produktov alebo služieb.

V obsahovej analýze skontrolujeme najdôležitejšie texty vášho webu a dáme vám konkrétne rady, ako ich vylepšiť. Výsledkom týchto úprav bude predovšetkým vyššia návštevnosť webu a nárast počtu zákazníkov.

Čo analýza obsahuje?

  • Zhodnotenie kvality a kvantity obsahu vášho webu.
  • Konkrétne odporúčania vhodných úprav obsahu vedúce k zvýšeniu návštevnosti
  • Odporúčania zvyšujúce obchodnú presvedčivosť vašich textov
  • Detailná analýza kľúčových slov a odporúčania, ako na jej základe vytvoriť lepšie texty
  • Prehľad a zhodnotenie aktuálnych výsledkov webu vo vyhľadávačoch.

Čo od vás budeme potrebovať?

Pri vykonávaní obsahovej analýzy sa nezaobídeme bez podrobných informácií o vašom webe. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli čo najviac údajov, najmä:

  • štatistiky návštevnosti
  • najdôležitejšie kľúčové slová
  • obchodné informácie, ako sú ciele webu a informácie o vašich zákazníkoch
  • koho na internete považujete za svojich najsilnejších konkurentov