Google Analytics

Google-AnalyticsMerací systém Google Analytics ponúka veľa možností a štatistík, pri ktorých získate ich vhodným nastavením pre svoje rozhodovanie cenné a nezastupiteľné informácie.

Naše dlhodobé skúsenosti ale ukazujú, že prevažná väčšina webov má meranie chybne realizované a prevádzkovatelia využívajú z potenciálu Google Analytics len nepatrný zlomok. Pomôžeme vám vaše meranie správne nastaviť a zo svojich dát vyťažiť viac.

Čo v rámci služby dostanete

  • Založíme nový Analytics účet, ak ho ešte nemáte. Vykonáme dôkladnú revíziu celého merania Vášho existujúceho účtu.
  • Prispôsobíme konfiguráciu Analytics špecifikám Vášho webu aj vašim špecifickým potrebám.
  • Zašleme inštrukcie pre Vašich programátorov, ako zlepšiť meracie skripty vo Vašom webe.
  • Zabezpečíme detailné nastavenie vášho merania, aby Vám poskytovalo čo najpresnejšie dáta pre vaše rozhodovanie.
  • Prispôsobíme meranie slovenskému prostrediu - zabezpečíme sledovanie všetkých dôležitých slovenských fulltextových a tovarových vyhľadávačov, lepšiu evidenciu návštevníkov z českých katalógov a pod.
  • Nastavíme sledovanie objednávok, dôležitých a zaujímavých udalostí na vašom webe.
  • Spätne skontrolujeme všetky vykonané úpravy.
  • Odporučíme Vám vhodný spôsob sledovania Vašich reklamných kampaní.
  • V záverečnej správe vám poskytneme informácie o vykonaných nastaveniach a zameriame Vašu pozornosť na základné oblasti, ktoré je vhodné vo vašom prípade sledovať.

Pre koho je služba vhodná

Správne nastavenie meracieho systému je nutnou podmienkou pre jeho efektívne využívanie u všetkých typov webov:

e-commerce projekty - e-shopy, rezervačné systémy ...
obsahové weby - firemné weby, informačné a spravodajské servery ...

Čo budeme potrebovať

Ak už máte založený svoj Google Analytics účet, požiadame vás o pridelenie administrátorského prístupu. Tiež vám zašleme vstupný dotazník, pomocou ktorého od vás získame všetky potrebné informácie.‍