Rozbor WEB stránky z pohľadu SEO

seo-analyzaRozbor stránok z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) je prvým krokom k zvýšeniu návštevnosti a presnejšiemu zacieleniu. Preveríme váš web, zistíme, kde robíte chyby, a poradíme vám, ako ich napraviť.

Čo zahŕňa rozbor SEO

V analýze vašich stránok sa zameriame na najdôležitejšie aspekty ovplyvňujúce úspech vo vyhľadávačoch:

 • Posúdime váš výber kľúčových slov a prípadne vám navrhneme vhodnejšie. Ani prvé miesto vo vyhľadávači neprinesie úspech, ak sa jedná o slovné spojenie, ktoré nikto nehľadá alebo ktoré presne nevystihuje tému vašich stránok.
 • Zistíme aktuálne pozície vašich stránok vo fulltextových vyhľadávačoch a poradíme vám konkrétne postupy, ako je zlepšiť.
 • Skontrolujeme prístupnosť stránok pre roboty vyhľadávačov a nájdeme prípadné chyby brániace vyhľadávačom stránky prechádzať a zaraďovať do svojich databáz.
 • Preveríme, či navigačné štruktúra a spôsob previazanie vašich stránok maximálne posilňuje ich šancu na nájdenie vo vyhľadávačoch.
 • Overíme, či na vaše stránky odkazuje dostatočný počet stránok iných, a odporučíme vám postupy, ako sú tieto spätné odkazy vo vyhľadávačoch veľmi dôležité, a ako ich ďalej rozvíjať.
 • Preveríme, či nevdojak nepoužívate zakázané postupy, ktoré vyhľadávače trestajú znížením ohodnotenie, či dokonca vyradením z databázy.
 • Skontrolujeme použiteľnosť a účinnosť stránok, cez ktoré na web prichádzajú návštevníci z vyhľadávačov, a poradíme vám, ako lepšie dosiahnuť vašich obchodných cieľov.
 • Súčasťou analýzy je aj osobné stretnutie, na ktorom sa spoločne stretneme potom, čo si prečítate výsledný dokument. Počas neho preberieme všetky dôležité body analýzy a zodpovieme vaše prípadné otázky.

Vaša spolupráca je dôležitá

Aby sme mohli rozbor vašich stránok z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače vykonať zodpovedne, je dôležitá vaša spolupráca. Pred začatím analýzy alebo počas neho nám pomôžu tieto informácie a podklady:

 • Štatistika návštevnosti, prípadne serverové logy.
 • Na aké otázky chcete vo vyhľadávačoch uspieť.
 • Koho na Internete považujete za svojho najvážnejšieho konkurenta.
 • Aká časť vašej produkcie (tovaru, služieb) je pre vás najziskovejšia.
 • Akú cieľovú skupinu chcete predovšetkým svojimi stránkami osloviť.

Ktoré vyhľadávače sú pre SEO významné

V prípade slovensky písaných stránok vykonávame kontroly so zreteľom na najpoužívanejšie slovenské vyhľadávače, teda predovšetkým Google a Zoznam, čiastočne tiež ďalšie vyhľadávacie technológie (Jyxo, Morfeo) respektíve portály (Azet, Centrum). U anglicky písaných stránok s ohľadom na najpoužívanejšie medzinárodné vyhľadávače, teda Google (vr. AOL) a Yahoo! (vr. Alta Vista a AlltheWeb), v menšej miere aj MSN a Ask Jeeves (Teoma).

Ak máte záujem o rozbor stránok v iných jazykoch, ako je Slovenčina či angličtina, vyžiadajte si od nás konkrétnu ponuku.

Spôsob objednania analýzy SEO a jeho cena.

Rozbor webových stránok s ohľadom na optimalizáciu pre vyhľadávače si môžete objednať formulárom na konci stránky. Formulár prosím starostlivo vyplňte. Akonáhle vašu objednávku obdržíme, spojíme sa s vami kvôli jej potvrdeniu.

Potom, čo si vašu objednávku vzájomne potvrdíme, pošleme vám e-mailom zálohovú faktúru na sumu 590€ (bez DPH). Po zaplatení začneme na analýze pracovať a do 3 týždňov vám ho zašleme spolu s daňovým dokladom. Následne sa spolu dohodneme na termíne osobnej návštevy, kde si prejdeme výsledný dokument.

Objednávkový formulár
Objednávam Rozbor webových stránok s ohľadom na optimalizáciu pre vyhľadávače za cenu 590€ (bez DPH). Adresu stránok, ktoré majú byť podrobené rozboru, uvádzam nižšie. Beriem na vedomie, že objednávka je až do vzájomného potvrdenia a úhrady zálohy nezáväzná.