Ako vytvoriť dokonale optimalizovanú webstránku?

Ak sa zaoberáte SEO, tak sa s touto otázkou zrejme často stretávate. Jednoduchá odpoveď na ňu bohužiaľ neexistuje, ale existujú zásady, ktorých sa môžete držať, aby ste sa k dokonale optimalizovanej webstránke čo najviac priblížili. Prečítajte si nasledujúce odporúčania, ako využiť SEO, aby ste dosiahli na čo najlepšie umiestnenie Vašej webstránky vo vyhľadávačoch. Niektoré z týchto odporúčaní sú podložené údajmi, štatistickými štúdiami a rozsiahlym testovaním, zatiaľ čo iné sú len výsledkom osobných skúseností a intuície. Ako pri všetkom, čo sa týka SEO, aj tu môžeme odporúčať neustále testovanie  a vylepšovanie. bryndzove-halusky

 

Značky v hlavičke stránky (Head tags)

 • Názov stránky (title) - najdôležitejší prvok zo všetkých umiestnení kľúčových slov on-page. Hlavička stránky by mala obsahovať kľúčové slovo či slovné spojenie na prvom mieste.  
   Použitie kľúčového slovného spojenia na začiatku hlavičky má najvyššiu koreláciu s vysokým umiestnením webstránky pri vyhľadávaní. 
 • Popis stránky (meta description) - hoci neovplyvňuje umiestnenie stránky v žiadnom z hlavých vyhľadávačov, zobrazuje sa popis v skrátenom textovom reťazci pri výsledku vyhľadávania.  Vďaka tomu vplýva na pomer kliknutí/zobrazení a pomáha zvýšiť návštevnosť stránky bez ohľadu na jej umiestnenie vo vyhľadávačoch. 
 • Kľúčové slová (meta keywords) - kľúčové slová v hlavičke stránky už v súčasnosti nevyužíva žiaden vyhľadávač, neodporúčame používať!
 • Vyhľadávacie roboty (Meta Robots) - táto značka by nemala obsahovať žiadne inštrukcie, ktoré by mohli zabrániť indexovaniu stránky vyhľadávacími robotmi
 • Označenie hlavnej verzie stránky (rel="canonical") - čím je stránka väčšia a zložitejšia, tým viac verzií jednotlivých podstránok  sa na nej vyskytuje. Táto značka Vám umožní určiť, ktorá z nich je primárna,aby vyhľadávač nedelil odkazy medzi jednotlivé verzie.  
 • Ostatné meta značky v hlavičke - momentálne neposkytujú z hľadiska SEO u najväčších vyhľadávačov žiadne výhody.

URL

 • Dĺžka - kratšie URL adresy majú tendenciu umiestňovať sa vyššie v rebríčkoch  vyhľadávačov a častejšie sú kopírované na iné stránky, zdieľané a odkazované.
 • Umiestnenie kľúčových slov - čím bližšie je cieľové kľúčové slovo k hlavnému názvu domény, tým lepšie. Stránka site.com/keyword sa umiestni vyššie ako  site.com/adresar/podadresar/keyword  a je najodporúčanejšou formou optimalizácie, hoci neprináša obzvlášť veľkú výhodu. 
 • Subdomény proti stránkam  - napriek drobnej výhode, ktorú majú kľúčové slová subdomén voči podadresárom alebo stránkam, vyhľadávacie algoritmy uprednostňujú linky podadresar/stranka namiesto subdomen.
 • Oddeľovanie slov - najvýhodnejšie na oddeľovanie kľúčových slov v URL adresách je použiť pomlčky (-). V názve domény sa to neodporúča, lepšie je použiť názov domény bryndzovehalusky.sk, ako bryndzove-halusky.sk. 

Značky v tele stránky (body Tags)

 • Počet opakovaní kľúčového slova - nie je možné presne určiť, koľkokrát je potrebné použiť kľúčové slovo/ slovné spojenie na jednej stránke. Odporúča sa 2-3x na krátkych a 4-6x na dlhších stránkach. Nikdy nie viac, ako dáva zmysel pre obsah stránky. Použitie väčšieho počtu je zbytočne agresívne.  
 • Hustota kľúčových slov - hustota kľúčových slov je ako komponent vyhľadávacích algoritmov absolútnym mýtom, hoci je stále často používaná sc cieľom dosiahnuť SEO. Hoci častejšie používanie kľúčového slova/slovného spojenia môže teoreticky zvýšiť umiestnenie stránky, nikdy to nebolo kľúčové kritérium relevancie stránky.   
 • Variácie kľúčových slov - hoci nie je dôležitosť používania rôznych variácií kľúčových slov potvrdené oplatí sa mu venovať trochu úsilia a použiť niekoľko variácií kľúčového spojenia slov. 
 • Hlavný štýl nadpisu H1-  značka H1 bola pokladaná za veľmi dôležitú pre on-page optimalizáciu. Štúdie však ukázali, že má veľmi nízku koreláciu s najvyššími pozíciami. Napriek tomu však je potrebné túto značku správne používať kvôli sémantike a SEO, je možné že v prípade menšieho počtu dôležitejších SEO prvkov sa význam správneho označenia nadpisov zvyšuje. 
 • H2/H3/H4/Hx - Ešte menej dôležité ako H1, používať v prípade potreby. Tieto značky majú nízku hodnotu SEO
 • Značka Alt - prekvapujúco silno koreluje s vysokým umiestnením. Odporúčame  ju pri obrázkoch vždy používať.
 • Názvy súborov obrázkov - vyhľadávanie obrázkov sa podieľa na veľkej časti internetovej premávky a preto môže mať nazývanie obrázkov podľa hlavných kľúčových slov svoj význam a oplatí sa ho využívať. 
 • Zvýraznenie Bold/Strong - zvýraznenie pomocou značiek bold/strong má veľmi malú SEO váhu, preto sa odporúča použiť ho na stránke aspoň raz, hoci nemá väčší prínos.
 • Kurzíva Italic/Emphasized - prekvapivo majú tieto značky podobnú alebo o niečo vyššiu váhu ako bold/strong a  preto má zmysel ich (s citom) používať.
 • Vnútorné linky /anchor - žiadne testy dosiaľ nepreukázali, že by ich vyhľadávacie roboty zbierali a počítali.
 • HTML poznámky  - podľa všekého ich vyhľadávače ignorujú.

Vnútorné odkazy a umiestnenie v štruktúre webstránky

 • Hĺbka odkazov - Čím dôležitejšie kľúčové slov/slovné spojenie, tým vyššie by ste ho mali umiestniť v hierarchickej štruktúre stránky.
 • Počet/Percento vnútorných odkazov - podstránky, na ktoré vedie viac vnútorných odkazov majú tendenciu sa umiestňovať vyššie vo vyhľadávaniach a preto má zmysel nasmerovať podľa potreby na vybrané podstránky viac vnútorných odkazov.
 • Odkazy v obsahu voči odkazom v menu - zdá sa, že Google a iné vyhľadávače určujú dôležitosť odkazu podľa jeho umiestnenia na stránke, tj. je možné, že sa vypláca umiestňovať odkazy v tele stránky namiesto v menu. Netreba však zabúdať na to, že Google vždy počíta len prvé umiestnenie odkazu na stránke. 
 • Umiestnenie odkazu v bočnom paneli a pätičke - podľa skúseností SEOmoz mnohí SEO špecialisti zastávajú názor, že Google silno znižuje hodnotu odkazov umiestnených v pätičke a v menšej miere aj v bočných paneloch stránky. Takže ak potrebujete umiestniť na stránke stále odkazy,oplatí sa použiť horné menu (nad obsahom stránky) pre účely SEO

Štruktúra stránky

 • Umiestnenie kľúčových slov - Odporúčame používať najdôležitejšie kľúčové slová pokiaľ možno v prvých desiatkach slov na stránke (50-100, ak možno aj skôr) v obsahu stránky. Podľa všetkého vyhľadávače preferujú stránky, ktoré majú kľúčové slová na začiatku. 
 • Štruktúra obsahu - niektorí SEO špecialisti odporúčajú používať štruktúrovaný obsah stránky (úvod,jadro, príklady, zhrnutie, prípadne žurnalistický štýl), štatistické potvrdenie výhod tohto prístupu zatiaľ chýba. 

Prečo nepoužívame pravidlá správneho SEO?

Pri tvorbe dobrého obsahu stránky niekedy zabúdame  a inokedy zámerne ignorujeme navrhnuté opatrenia. Veď v konečnom dôsledku, on-page optimalizácia nie je jediným článkom tejto omnoho zložitejšej skladačky. 

graf-google-algoritmus

(FYI - The new ranking factors survey data is set to release very, very soon)

Mať správne urobenú on-page SEO a optimalizáciu kľúčových slov je určite dôležité, ale najväčšiu výhodu prináša zameranie sa na najdôležitejšie aspekty tejto časti SEO. Keď budete mať 20%najdôležitejších prvkov (názvy stránok, URL, vnútorné odkazy) urobených správne, tak získate 80%(a viac) výhod, ktoré on-page SEO ponúka. .

Ako dosiahnuť 1. miesto vo vyhľadávaní

On-page optimalizácia nemusí dostať stránku na vrchol odkazov vyhľadávania. V skutočnosti je proces získavania prvej pozície zložitejší a snaha dostať sa na prvé miesta by mala zahŕňať predovšetkým nasledovné aspekty:

 1. Dostupnosť stránky -obsah, ktorý vyhľadávače nevidia, nedokážu indexovať, preto je otvorenosť pre vyhľadávacie roboty na vrchole priorít. .
 2. Obsah - potrebujete mať na stránke presvedčivý, kvalitný materiál, ktorý nielen priláka pozornosť, ale podporí návštevníkom v tom, aby sa podelili o svoje informácie. Nákazlivosť obsahu je možno najdôležitejším/najcennejším faktorom vo vyhľadávacom algoritme, lebo vedie k najvyššej konverzii kliknutí.
 3. Základné  On-Page prvky - správne cielené odkazy priamo v najdôležitejších prvkoch webstránky (názvy, URL adresy, vnútorné odkazy) prudko zvyšujú potenciál stránky pre dobré umiestnenie vo vyhľadávačoch. 
 4. Užívateľská kvalita - užívateľská kvalita stránky, užívateľské rozhranie a celkový dojem zo stránky silne ovplyvnia vonkajšie odkazy a citácie, ako aj konverziu a priemernú dobu návštevy stránky.
 5. Marketing - "Výborný obsah nie je náhradou pre výborný marketing". Výborný marketingový nástroj, resp. silná marketingová kampaň dokáže priláka omnoho viac odkazov, ako si obsah stránky zasluhuje. Je to možno nefér, ale tak to v kapitalizme funguje už niekoľko storočí. Dostať sa do povedomia je rovnako dôležité (ak nie viac) ako byť 100% korektný, úprimný, či ponúkať veľké hodnoty. Politika je neslávnym príkladom tohto princípu. 
 6. Dôkladná On-page optimalizácia - využiť dôkladne všetky techniky, ktoré sme vyššie popísali, určite nie je mrhaním úsilia, ale vo všeobecnosti to nepridá webstránke toľko, ako ostatné techniky v tomto zozname.

Tvorba kľúčových slov

Kľúčové slovo (po anglicky: keyword) je fráza, ktorú hľadajúci zadá do vyhľadávača a ktorú sa web stránka snaží zacieliť. V širšom význame sa kľúčovým slovom rozumie akákoľvek hľadaná fráza. Napríklad, ak niekto hľadá hotel v Bratislave, pravdepodobne zadá do vyhľadávača niektoré z nasledujúcich kľúčových slov: hotel Bratislava, hotely Bratislava, ubytovanie v Bratislave, Bratislavské hotely.

Voľba kľúčových slov je veľmi dôležitou časťou optimalizácie a voľbe musí predchádzať riadny prieskum. Pokiaľ si zvolíte frázy, ktoré nikto nehľadá, nikto na vaše stránky nepríde. Ak si zvolíte frázu veľmi hľadanú ale nevystihujúcu obsah stránky, možno získate návštevníkov ale nie zákazníkov. Získate návštevníkov, ktorí hľadajú niečo iné ako obsah vašich stránok, preto hneď po návšteve kliknú späť a budú hľadať ďalej.

Ako pracujú vyhľadávače

Prácu vyhľadávačov by sme v podstate mohli rozdeliť na štyri základné operácie:

 1. Crawling - prechádzanie po jednotlivých stránkach, pomocou automatizovaných programov, nazývaných tiež "spider", alebo "bot". Ako taký spider vidí web stránku, si môžš pozrieť napríklad pomocou tejto utilitky na seochat.com
 2. Indexácia - ako spider prechádza po web stránkach, ukladá získané informácie do databázy. Ak sa stránka nachádza vo výsledkoch vyhľadávania, znamená to, že sa nachádza v databáze toho-ktorého vyhľadávača a hovoríme tomu, že web stránka je zaindexovaná.
 3. Spracovanie vyhľadávania - keď užívateľ zadá do vyhľadávača slovo alebo frázu, program "vytiahne" z databázy zoznam webov, na ktorých sa hľadaný výraz alebo slovo nachádza. Teraz ale prichádzame k najdôležitejšej časti a to je zoradenie výsledkov.
 4. Zoradenie výsledkov vyhľadávania - vyhľadávače priradzujú web stránkam dôležitosť, na základe množstva faktorov. Medzi základné faktory patria - obsah, počet spätných odkazov, sémantika dokumentu a najnovšie aj rýchlosť načítania stránky. Algoritmus, ktorý zabezpečuje zoradenie výsledkov, nepozná žiadny web designer, takže nik vám nemôže 100%-ne garantovať prvé miesta vo výsledkoch vyhľadávania.

Čo teda dodržiavať pri tvorbe webu:

Hovorí sa, že obsah je kráľ - a iste to aj platí. Na kvalitne napísané a zaujímavé texty budú ľudia z iných stránok odkazovať sami, čím získaš prirodzené spätné odkazy.

Prístupnosť dokumentu pre vyhľadávacieho robota je ďalšou podmienkou, ktorú musí tvoj web splniť. Na internete je mnoho stránok, ktoré tento fakt ignorujú.

Dodržiavať sémantiku dokumentu - správne vyplnené tagy - title, Hx, meta tagy, používať ich v správnom poradí a na správnom mieste. Odborníci na seomoz.org sa zhodli, že tagy "title" a "H1" sú najdôležitejšie miesta a pre vyhľadávače majú najväčší význam.

Spätné odkazy

Počet spätných odkazov na Vašu stránku a ich váha sú jedným z kritérií, ktoré určujú pozíciu webstránky vo vyhľadávačoch. Tento aspekt SEO je cieľom tzv off-page optimalizácie.  Celá off-page optimalizácia je o tom, ako získavať, čo najrelevantnejšie a najkvalitnejšie odkazy pre vaše stránky. V zásade sa dajú všetky techniky rozdeliť do dvoch veľkých skupín: platené a neplatené, pričom platené neznamená iba peniazmi, ale trebárs vloženým časom alebo platba odkazom (pri výmene odkazov platíte odkazom zo svojich stránok za iný odkaz).

Registrácia do katalógov

Na začiatku vašej linkovej kampane by mala byť registrácia do katalógov. Pri registrácii obmieňajte titulok odkazu (teda anchor text) tak, aby obsahoval kľúčové slová podľa možnosti v iných tvaroch a s inými doplňujúcimi slovami.

Link exchange – výmena odkazov

Jednou z možností, ako získavať spätné odkazy, je výmena odkazov. Ide o dohodu medzi dvomi stránkami, že umiestnia odkazy na svoje stránky smerujúce na stránky toho druhého. Táto taktika niekedy fungovala neuveriteľne. Dnes sa už viac menej hodí iba na úvodné budovanie odkazového potenciálu. Je veľmi dôležité, aby ste vymieňali odkazy len s relevantnými stránkami.

Kupovanie odkazov

Podľa môjho názoru sa SEO expert uchyľuje k nákupom odkazov (za peniaze) pre zlepšenie rankingu iba pri nedostatku ďalších nápadov. Niektoré kľúčové slová je skoro nemožné bez tejto taktiky zamerať.

Linkbaiting

Linkbait je technika, kedy sa snažíte o vytvorenie takej služby alebo vypustíte takú informáciu, ktorá zaujme webmasterov natoľko, že sa rozhodnú odkazovať na vašu stránku. Najlepšie pochopíte, ak zhliadnete tento príklad na linkbaiting.

Social Bookmarking

Social bookmarking zahrňuje niekoľko rôznych služieb. Ide o služby, kde si ľudia navzájom odporúčajú zaujímavé články/odkazy. Tieto služby majú síce len krátkodobý efekt na umiestnenie vo vyhľadávačoch, avšak môžu dobre propagovať stránky medzi webmaster-ami, ktorí potom na vašu stránku môžu umiestniť odkaz, ktorého význam bude už oveľa väčší.

PR články

Tiež istú dobu veľmi populárna metóda na získavanie spätných odkazov. Napíšete článok, ktorý potom uverejníte (aj s vašim odkazom) na iných stránkach. Problém je, že ak zverejníte ten istý článok na niekoľkých weboch, bude vám zarátaný iba raz, pretože ostatné stránky sa vyfiltrujú. Ak vás napadne, že budete písať pre každú stránku iný článok, tak vám poviem, že s tým úsilím by ste radšej mohli písať pre seba.